Kategorier
Okategoriserade

Välja hemtjänst i Solna?

Blir du beviljad hemtjänst i Solna får du själv välja utförare. På så sätt kan du välja det företag som passar dina behov och preferenser. Ibland är det inte lätt att välja i det stora urvalet.

I Solna har du möjlighet att välja vem som ska tillhandahålla din hemtjänst efter kommunen beviljat insatser. På så sätt kan du få dina insatser utförda på det sätt du själv önskar. Det finns många privata utförare att välja mellan. Därför kan det vara svårt att välja i utbudet av hemtjänst i Solna. Oavsett vilken du väljer är det viktigt att du känner dig trygg med de medarbetare som kommer hem till dig. Gör du inte det har du alltid rätt att byta och kommunen ska informera dig om dina valmöjligheter.

Några tips inför valet av hemtjänst

När du ska välja utförare kan du fundera lite på vad som är viktigt för just dig. Lite beror också på vilken typ av insatser du har blivit beviljad. Har du både hemsjukvård och hemtjänst så kan det vara skönt med samma utförare. Det finns utförare som levererar både hemsjukvård och hemtjänst. Ingår matlagning eller att du ska få mat hemlevererat kanske du vill ha någon som kan dina preferenser. Har du annat modersmål än svenska kan du välja utförare som talar flera språk. Det kan kännas extra tryggt om du har svårt med språket. Är kontinuitet, det vill säga att det alltid kommer samma personer viktigt? Välj då en utförare som har vissa garantier för kontinuitet.