Kategorier
Hälsa

Kontroll av personalens mående

Hur mår du? Vet du ens själv hur du egentligen mår, eller låter du bara livet flyta på utan att fundera så mycket? För en arbetsgivare kan det vara viktigt att veta hur personalen har det.

Stressen i storstaden kan sätta sina märken på ditt mående. Du kanske känner att du måste tävla med dina kollegor eller andra företag. Eller så kan du ha privata förutsättningar som gör att det påverkar dig och dina arbetsinsatser. En personal som mår bra är en personal som gör sitt bästa på arbetet.
Därför är det viktigt för företag att veta hur alla har det och att man inte missar att finnas som stöd och hjälp ifall någon i personalen behöver det. Men hur kommer man åt den informationen? Ett sätt är genom medarbetarsamtal. Där kan man få veta hur personalen ställer sig till sina arbetsförhållanden. Men det säger inte så mycket om personalens fysiska mående.

Ta pulsen på kollegorna

Med hjälp av en hälsoundersökning kan man få veta hur personalen mår. Och hur du själv mår. Egentligen. Resultaten kan komma som en överraskning åt båda håll. Du kanske är i bättre form än du hade räknat med. Eller så är du i sämre skick än vad du trodde.
I vilket fall som helst är det en bra måttstock för att du inte ska fara iväg åt fel håll. Till exempel så kan situationen försämras och det blir svårare att göra något åt, om du inte tar tag i det ganska fort. Läs mer om hälsokontroller på denna webbsida: hälsokontrollerstockholm.se