Hur fysioterapi kan hjälpa dig?

Picture6


Jag kommer lyssna på din berättelse. Därefter kan jag med min expertis föra ett resonemang med dig om din skada eller besvär.  Vi kommer tillsammans att skapa en rehabiliteringsplan som fungerar på ett sätt som kan passa dig för att du ska återfå en så god hälsa som möjligt. Jag kan förse dig med olika tjänster som kan vara till god hjälp för att får ordning på både kropp och psyke.

Fysioterapi online  kan omfatta: samtal, undersökning, analys, och övningar, planering samt återkoppling. I ett första möte ingår också ett återbesök för återkoppling. Pris: 750:-. Därefter betalar du 650:- per behandlingstillfälle. Vid långvarig smärtproblematik kan kosten ha betydelse och behövas korrigeras  för att minska smärta. Jag tillhandahåller förmånliga program för detta, se PAKET KOST & MOTION under kostmenyn.

Fysioterapi på mottagningen kan omfatta: manuella behandlingar, massage, triggapunktsbehandling, medicinsk laser, kinesiologi tejpning, akupunktur vid önskemål samt träning. Stott pilates kan integreras i rehabiliteringen. Pris: 750:-/ behandlingstillfälle.

I båda fallen kommer Du att få kunskap om och förståelse för hur kroppen och dess olika system fungerar och kan därmed på ett tydligare sätt se samspelet mellan vardagsbeteende, idrott eller livsstil. Ett nytt rörelsebeteende kan läras in.

Målen är alltid individuella. Gemensamt och grundläggande är att åstadkomma en bestående förändring, där du lär dig lyssna till och förstå kroppens signaler och därmed hitta rätt träningsnivå.

”Att kunna röra sig ger frihet!”

+ 46(0) 703 184 677, info@halso-tanken.se eller halsotanken@gmail.com