Medicinsk laser- ”lagar” kroppens celler med ljus

irradia laser

Om laser
Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus (1). En laser kan användas på flera olika sätt. Det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem och det är denna sorts laser som vi arbetar med. De medicinska lasrarna bränner nästan aldrig och ljuset är helt ofarligt. Det finns också starka lasrar som går att bränna och skära med och dessa lasrar använder vi inte.

irradia fot
Medicinsk laserbehandling
Laserljusets egenskaper är unika därför det har visat sig att laser ljuset har positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlings- metod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT).

LLLT2
Vad är det som händer?
I princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i celler (14 ) och har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes vilket innebär att växterna tar emot solljus. LLLT fungerar på följande sätt: AdenosinTriFosfat (ATP) är cellernas bränsle och bildas i cellens mitokondrier. Mekanismerna av laserterapi är att stimulering av ATP sker. När mer ATP frigörs får cellen en ökad förmåga att återställa normal funktion. Detta kan förklara varför laser kan användas inom så många vitt skilda biologiska tillstånd. Förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka och normaliseras igen.

LLLT 3
Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

Stimulerar cellfunktioner ( immunförsvaret) (3,14)

Minska smärta (3,12,15)

Reducerar inflammation (3,12,1,3)

Reducerar svullnader och ödem (3,12)

Främjar läkning (3,14)

LLT
Evidensläget för medicinsk laser
Det forskas mycket om medicinsk laser och vid sökning på Pubmed, världens största medicinska databas, ger en sökning med Low Level Laser Therapy över 6000 träffar. Vill ta reda på mer sök på www.pubmed.com, skriv in LLLT + indikation.
Forskning i dubbelblinda studier visar på goda behandlingsresultat vad det gäller smärta vid ledvärk(4), nack- och ryggvärk (5,6,15), senproblem (7), knäartros (8), reumatism (9), muskelvärk10, axelsmärta (16), akuta skador (11) och behandling efter operation (12). Resultaten visar på förbättrade effekter där både vad det gäller rörlighet, smärta och livskvalitet. Laserbehandling reducerar inflammation därför är de flesta inflammatoriska tillstånd(13 )lämpliga att laserbehandla.

LLLT4
Hur går behandlingen till?
Den del av kroppen där orsaken till besväret sitter behandlas med laser. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Picture6
Hur känns behandlingen?
Behandlingen är normalt smärtfri och de flesta upplever behandling som behaglig och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. I dessa fall kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

cropped-Picture17.jpg
Hur lång tid och hur många behandlingar?
En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. Vid långvariga besvär rekommenderas 4–6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Vid akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.
Olika reaktioner efter behandling
Behandlingsreaktioner kan betraktas som bra eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna upp- kommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:
– Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång.

– Tillfällig eller bestående smärtlindring som anses bero på reducerad inflammation.

-Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn.
 Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.

MARKUS EXAMEN SOMMAREN 2014 279
Finns det risker?
Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet och den är biverkningsfri,  utan in- rapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Du ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laser- behandling även om det finns implantat, t ex pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. I dessa fall utförs behandling runt tatueringen.

Bra att tänka på före behandling:
Förutom diagnos kan det vara bra att din fysioterapeut/ terapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Vad hindrar dina besvär dig i ditt vardagsliv? Det kan hända att din terapeut ber dig att smärtskatta på en skala från 0 till 10. Andra mätmetoder är rörlighets- och trycktest på smärtpunkter.
Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydlig. En god effekt av laser- behandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.

irradia

Ovanstående information är hämtad från företaget Irradia AB
 som tillverkar vår laser.
De små siffrorna som uppträder i texten hänvisar till motsvarande siffra i referenslistan nedan. Referenserna med nummer 3-16 avser publicerade vetenskapliga studier.
 Vill du läsa om vad man gjort går du in på www.pubmed.com. I sökfältet skriver du in PMID-numret från respektive referens nedan och klickar sedan på search för att få fram en kortfattad summering av studien i fråga. Vi har i första hand valt att referera till s.k. översiktsstudier.

#healthybody

Referenser

1. Ljus/Elektromagnetisk strålning. Medicinsk laser har vanligen våglängder mellan 400-1100 nm, (Jfr synligt ljus 400-800 nm).
2. http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Laser/Laserklasser/
3. Molecular mechanisms of cell proliferation induced by low power laser irradiation. Gao X, Xing D. Journal of Biomedical Science 2009, 16:4 doi:10.1186/1423-0127-16-4. PMID: 19272168
4. Meta-analysis of pain relief effects by laser irradiation on joint areas.
Jang H, Lee H. Photomed Laser Surg. 2012 Aug;30(8):405-17. doi: 10.1089/pho. 2012.3240. Epub 2012 Jun 29. Review. PMID: 22747309
5. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic
review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Chow RT, et al. Lancet. 2009 Dec 5;374(9705):1897-908. PMID: 19913903
6. Low level laser therapy for nonspecific low-back pain. Yousefi-Nooraie R, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD005107. Review. PMID: 18425909
7. Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Tumilty S, et al. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):3-16. PMID: 19708800
8. Efficacy of low level laser therapy associated with exercises in knee osteoarthritis: a randomized double-blind study. Alfredo PP, et al. Clin Rehabil. 2012 Jun;26(6):523-33. PMID: 22169831
9. Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis. Brosseau L, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD002049. Review.
PMID: 16235295
10. Effects of low power laser and low dose amitriptyline therapy on clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. Gür A, et al. Rheumatol Int. 2002 Sep;22(5):188-93. Epub 2002 Jul 6. PMID: 12215864
11. Low-level laser therapy for acute neck pain with radiculopathy: a double-blind placebocontrolled randomized study. Konstantinovic LM, et al. Pain Med. 2010 Aug;11(8):1169- PMID: 20704667
12. Low-level laser therapy in acute pain: a systematic review of possible mechanisms of action and clinical effects in randomized placebo-controlled trials. Bjordal JM, et al. Photomed Laser Surg. 2006 Apr;24(2):158-68. Review. PMID: 16706694
13. A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentra tions. Bjordal JM, et al. Br JSports Med. 2006 Jan;40(1):76-80; PMID: 16371497
14. Primary and secondary mechanisms of action of visible to near-IR radiation on cells. Karu T. J Photochem Photobiol B. 1999 Mar;49(1):1-17. Review. PMID: 10365442
15. SBU-rapport (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering), Laserbehandling vid nacksmärta, 2014, www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Laserbehandling-vid-nacksmarta/
16. The Efficacy of Low-Level Laser Therapy for Shoulder Tendinopathy.
Physiother Res Int. 2014 Dec 2. doi: 10.1002/pri.1606. PMID:25450903