Linnex Stick- för lindring!

Linnex-stick kan användas för lindring av muskelbesvär och i förebyggande syfte för att undvika belastningsskador. Linnex Stick har en djupgående och långtidsverkande funktion. Behöver ej masseras in utan 1-2 drag appliceras på det aktuella stället.

Vid skadebehandling ska Linnex påstrykas var 4:e timme under ca 3 dagar.
Effekten kommer efter ca 10-15 min.

Att tänka på:
Undvik att få salvan i ögonen eller på Slemhinnor.
Linnex Stick bör ej användas på gravida eller salicylatkänsliga personer.
Ej till barn under 12 år

Pris 170:-