Monica Söderström

                                                                                                

MARKUS EXAMEN SOMMAREN 2014 249
”Början till alla bedrifter är önskan”.

NAPOLION HILL

Monica Söderström är leg. fysioterapeut/sjukgymnast, leg. specialistsjuksköterska, certifierad kostrådgivare samt certifierad pilatesinstruktör, diplomerad massör och har sedan 2007 drivit Hälsotanken M&M AB, en privat fysioterapi- och Pilatesklinik i Uppsala.

Människor som söker till Hälsotanken har drabbats av olika skador, smärttillstånd, utmattnings- och stressymptom. Som fysioterapeut har Monica specialiserat sig inom områden som beteendemedicin, idrottsskador, manuella terapier, massage, akupunktur, kinesiologi-tejpning och förenat Pilates i sitt arbete. För att fördjupa och utveckla sina färdigheter har Monica valt att studera NLP, neurolingvistisk programmering, Mbraining och mbit coaching samt TRE (Tension, Trauma, Stress Realiasing Exercises). Dessa coaching- och stressregkleringstekniker är till hjälp både att förstå och kommunicera egna och andra människors reaktioner bättre. Dessa tekniker kan på ett mer effektivt sätt bryta mönster som klienten vill förändra, öka motivationen och förbättra fokus mot ett önskat mål. I ett försök att ytterligare optimera arbetet har Monica utbildat sig till kostrådgivare, utifrån principen att bra mat är basen för ett friskare liv.

Som sjuksköterska har Monica specialiserat inom barn- och ungdom, medicin/ kirurgi samt geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar) och arbetar emellanåt vid sjukvårdsrådgivningen 1177 i Uppsala.

Monica har emellanåt uppdrag som föredragshållare för personalgrupper inom, sjukvård, friskvårdinrättningar, kontor, verkstad, skolor, olika föreningar och idrottsklubbar. Föreläsningarna som givits har omfattat ämnen såsom Hjärt- och lungräddning, Är stress farligt? Om åldrande, Det hälsosamma ledarskapet och Om vardagsträning.

Utbildningar:
Fysioterapi (Uppsala universitet), leg. sjuksköterska (Ersta sjuksköterskeskola samt specialistutbildning KI, Solna), Dipl. massör (Manumedic,Uppsala), akupunktör (KI, Solna), Stott Pilates Mat & Reformer instruktör (MA,USA), TRE instruktör, (Stress, Tension, Trauma, Releasing Exercises, Stockholm), mBit Coach (Stockholm), kostrådgivare (Bergklint Education, Umeå), HLR-instruktör /Svenska rådet för hjärt- lungräddning, (Uppsala) samt NLP-instruktör (FL,USA).

”We are what we repeatedly do”
Aristoteles

www.halso-tanken.se
+46 (0)70 318 4677, info@halso-tanken.se alt halsotanken@gmail.com

 

HT-1-logo_3.jpg