Monica Söderström

                                                                                                

MARKUS EXAMEN SOMMAREN 2014 249
”Början till alla bedrifter är önskan”.

NAPOLION HILL

Jag heter Monica Söderström och är erfaren och leg. fysioterapeut, leg.sjuksköterska, dipl massör, akupunktör( utbildad vid KI Stockholm), certifierad Stott Pilates instruktör Mat & Reformer (utbildad och certifierad i USA), certifierad TRE (Stress, Tension, Trauma, Releasing Exercises, utbildad och certifierad i Stockholm) Instruktör, certifierad mBit Coach(Stockholm). Godkänd HLR-instruktör genom Svenska rådet för hjärt- lungräddning (utbildad i Uppsala) samt certifierad NLP Basic Practitioner  samt ägare av HälsoTanken M&M AB.

Sedan 2007 driver jag en privat fysioterapiklinik, HälsoTanken M&M AB, i Uppsala. Hos oss söker människor med skador, olika smärttillstånd, omfattande utmattnings- och stressymptom. Som fysioterapeut har jag specialiserat sig inom områden som beteende medicin, idrottsskador, manuella terapier, massage, akupunktur, kinesiologi tejpning och förenat Pilates i mitt arbete. För att fördjupa och utveckla mina färdigheter ytterligare på fler nivåer har jag valt att studera NLP, Neuro Lingvistik Programming. NLP tekniken har påverkad mitt eget sätt kommunicera och förstå både mig själv och andra människor reaktioner bättre. Jag kan på ett mer effektivt sätt bryta mönster som våra klienter vill förändra och på ett mer effektivt sätt öka motivationen och fokus på önskat läge och/ eller mål.

Som sjuksköterska har jag specialiserat mig inom barn- och ungdomssjukvård, geriatrik samt arbetat vid sjukvårdsrådgivningen 1177. Jag har också arbetat som arbetsledare inom barnkirurgin och kardiologin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska sjukhuset. Som fysioterapeut är jag specialiserat sig inom områden såsom beteende medicin, idrottsskador, manuella terapier, massage, akupunktur, kinesiologi tejpning,  stressregleringstekniker och Stott Pilatesträning . Pilates kan på ett unikt sätt integreras i rehabiliteringen.

Jag har haft uppdrag som föredragshållare för personalgrupper inom sjukvårds-, kontors,- verkstadspersonal, chefsgrupper samt för pensionärsföreningar, bröstcancerföreningar och idrottsklubbar. Föreläsningarna har omfattat områden som idrottsskador, åldrande, ergonomi, vardagsträning, skiftarbete samt om organisatoriskt arbete med fokus på hälsosamt ledarskap (sistnämnda tillsammans med leg. psykoterapeut Elisabeth Mattsson).

”We are what we repeatedly do”
-ARISTOTLE

+ 46(0) 703 184 677, info@halso-tanken.se eller halsotanken@gmail.com