Bli piggare och lev ett friskare Liv!

Vad omfattar Friskvård vid Hälsotanken!

Klassisk Massage, Hot- Stone Massage, Pilates träning och Kostkunskap, samt Samtal och Stressreglering (se egen meny)

Workshops & utbildning

Monica Söderström

Till vilka grupper?

Grupperna har tidigare omfattat sjukvårds-, kontors,- verkstadspersonal, skolor, pensionärsföreningar, olika föreningar t.ex. bröstcancerföreningen samt idrottsklubbar. Utbildning och workshops ges till de som är intresserade…

Vad kan workshops som jag ger omfatta?

Det är områden som: Hjärt- och Lungräddning (HLR),  Stress, Kostkunskap (för idrottare, barn, äldre), Om Pilates som träningsform- och om grunderna, Om idrottsskador- förebygga, Om åldrande, hormoner och gener, Vardagsträning både hemma och på jobbet.

”…med Omtanke, Kompetens och Enkelhet…”

+ 46(0) 703 184 677, info@halso-tanken.se

 

 

AKTIVE WAYimage001mf-banner-inv-500x200epassi_logo_cmyk_basic_600