Är PILATES samma sak som YOGA?

I vissa avseenden är Pilates lik Yogan. Båda anses vara” mind-body ” metoder för rörelse; djupandning och mjuka, långa rörelser som uppmuntrar till kontakt med både kropp och själ. Detta betonas i både Pilates och Yogan. Skillnaden är att yoga innebär att flytta från en statisk hållning till en nästa. Pilates är en serie av dynamiska rörelser som flyter systematisk och är anatomiskt baserade och ofta införlivade med motstånd d.v.s. genom diverse utrustning som finns i Pilatesträningen. Målet med både PILATES och YOGA  träningen är att stärka posturala muskler, förbättra hållningen och samtidigt uppnå optimal funktionell fitness.

SP_Matwork-12_72dpi-RGB

www.merrithew.com