Pilates vs Yoga

I vissa avseenden är Pilates lik Yogan. Båda anses vara” mind-body ” metoder för rörelse; djupandning och mjuka, långa rörelser som uppmuntrar till kontakt med både kropp och själ. Detta betonas i både Pilates och Yogan. Yogan har en mer andlig sida Yoga och Pilates har en mer fysisk sådan och saknar den andliga sidan. Pilates kan vara enklare att anpassa träningen mer på  den individuella nivån.

Skillnaden är att Yoga innebär att flytta från en statisk hållning till en nästa. Pilates är enklare på så sätt att det är lättare att anpassa efter individens egen nivå, vilket exempelvis underlättar om du är skadad eller nybörjare. Pilatesträningen fokuserar mer på att bygga styrka i bålen, vilket är ett måste om du ska kunna fortsätta träna säkert och utan att skada dig.

Pilates är liksom yogan en serie av dynamiska rörelser som flyter systematisk och är anatomiskt baserade med den skillnaden att pilatesträningen ofta är införlivad med motstånd d.v.s. genom diverse utrustning som finns.

Målet med både PILATES och YOGA  träningen är att stärka posturala muskler, förbättra hållningen och samtidigt uppnå optimal funktionell fitness.

 

SP_Matwork-12_72dpi-RGB

#bodyandmind

www.merrithew.com