Akupunktur- lindrar & läker

IMG_2386

Vad är medicinsk akupunktur?
Akupunktur är en gammal behandlingsform som härstammar från Kina där den använts i cirka 4000 år. I Sverige har akupunktur använts av legitimerad vårdpersonal sedan 1984 då den godkändes som behandlingsmetod av Socialstyrelsen för behandling av smärttillstånd. Numera får metoden också användas vid sjukdomstillstånd där det finns vetenskapligt belägg och beprövad erfarenhet.

”Akupunktur minskar smärta- lugnar sinnet- förbättrar matsmältningen”

På vilket sätt verkar akupunkturen?
Vid behandling av smärttillstånd kan man få effekter i olika delar av kroppen. Framförallt anses akupunktur kunna aktivera våra kroppsegna smärthämmande system, på liknande sätt såsom vid fysisk träning. Ökade halter av substansen endorfin har bland annat uppmätts både efter behandling med både akupunktur och fysisk träning. Behandling med akupunktur kan också påverka både muskelspänningar och den ökade vakenhetsgrad ,som är vanligt förekommande vid olika smärttillstånd, samt minska obehagsupplevelsen som är förenad med smärtan. I det område som nålarna placeras kan man få en ökad blodcirkulation och därmed en förbättrad läkningsförmåga av behandlingen.

Ibland kompletteras behandlingen med elstimulering av några nålpunkter. Detta kan leda till en förstärkt effekt av behandlingen.

Hur går det till?
Akupunkturnålarna som används är engångsnålar vilka är mycket tunna (vanligtvis 0,2 – 0,4 mm tjocka) och sterilt förpackade.. Nålarna kan placeras i det område som du har ont men kan även placeras i punkter nedanför armbåge och knäled för att förstärka effekten av de lokala nålarna.

Efter varje nålstick kommer behandlaren att stimulera nålen genom att rotera den fram och tillbaks för att framkalla en specifik nålkänsla, benämnd deqi. Deqi kan upplevas olika på olika nålpunkter men beskrivs ofta som dov, molande, stickande känsla, eller som en ömhet eller tyngdkänsla. Deqi upplevelsen ska klinga av efter nålstimuleringen och ska således ej kvarstå mellan nålstimuleringarna. Deqi-känslan är skild från den upplevelse som själva nålsticket ger.

Vilka effekter kan man åstadkomma?
En del av effekterna kan ses omedelbart efter en behandling, men det kan ta upp till 6 – 8 behandlingar innan en mer tydlig effekt kan upplevas. För att få en bestående effekt bör behandlingen upprepas regelbundet med 1 – 3 behandlingstillfällen per vecka. Det totala antalet behandlingar brukar variera mellan 8 och 12. Initialt sker behandlingen ofta mer intensivt för att mot slutet av behandlingsperioden glesas ut. Varje behandlingstillfälle brukar pågå mellan 20 och 40 minuter.

Vilka biverkningar finns?
Akupunktur är en mycket säker behandlingsmetod med få biverkningar. Efter de första behandlingarna kan du reagera med en ökad trötthet. Detta är normalt och mestadels av godo då det kan påverka sömnen positivt. Undvik att köra bil längre sträckor efter de första behandlingarna. Tänk även på att begränsa ditt intag av alkohol dessa dagar. En del individer reagerar istället med ökad energi och du bör i så fall tänka på att ta det lugnt eftersom du annars kan förvärra ditt smärttillstånd.

Ett blåmärke kan uppstå på grund av punktion av mindre kärl men är ofarligt och övergående. Du kan också känna av lätt yrsel och illamående efter behandlingen. Detta brukar gå över inom några timmar. Skulle du få mer ont direkt efter din behandling kan detta vara en reaktion på såväl undersökning som akupunkturbehandling, men detta är vanligtvis övergående på 1-2 dagar.
Om du har frågor kring din akupunkturbehandling – tveka inte att fråga din vårdgivare.

+ 46(0) 703 184 677, info@halso-tanken.se, halsotanken@gmail.com

#healthybody