Om medicinsk laser

”Smärtan är en plats, där ljuset kan få komma in och hjälpa dig”.     

Hur?

Med medicinsk laser.

      cropped-Picture17.jpg

Vi har nu rabatt på en 30 min fysioterapibehandling som inkluderar medicinsk laser. Rabatten räcker t.o.m. den 10 april

Vad är så unikt med medicinsk laser?
Laser kan ge en bra effekt på smärta och läkning pga det koherenta laserljuset. Ljuset ger upphov till fotokemiska reaktioner i celler och omkringliggande vävnad. Över 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning.

Vad händer?
Vid belysning  sker en ljusupptagning i kroppens celler som visat sig påverka cellernas funktion positivt. Förenklat kan man säga att belysningen påverkar celler att vävnader att läka. Exempel på effekter vid laserterapi är smärtlindring, minskad inflammation, stärkt immunförsvar samt bättre blodcirkulation.

Vilka effekter ger energiupptaget i Cellen?
Stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
Minskar smärta
Reducerar inflammation
Reducerar svullnader och ödem
Främjar läkning.

Vilka skador hjälper lasern på?
Axelsmärta
Artros
Reumatiska besvär
Ryggsmärta/ diskbråck
Nackvärk
Senbesvär
Stukningar
Akut skada/ idrottskador och efter operation

Hur lång tid tar behandlingen?
En behandling tar normalt 5-15 min beroende på vad som ska behandlas. Vid långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar under 2 veckor i följd och därefter följt av utvärdering. Ibland räcker det med några behandlingar. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt och om möjligt varje dag.  Laserterapi är en biverkningsfri behandlingsmetod.

Utdrag från DN fred 13 nov och  om forskning

”Att laserterapi är effektivt upptäcker allt fler och inom elitidrotten är laserterapi på stark frammarsch och resultaten är goda. Evidensen har dock länge varit omdiskuterad men under de senaste åren har forskningen inom laserterapi ökat kraftigt och det finns numera flera bra studier med hög kvalitet för bl a smärtlindring och snabbare rehabiliteringsgång vid muskeloskeletala besvär.

Idag finns över 5000 studier gjorda med Medicinsk Laser och som finns publicerade på pubmed.com Många av dessa är dubbelblinda kliniska studier där Medicinsk laser har dokumenterad god effekt på smärta och inflammationer samt på själva läkningsprocessen. Dubbelblinda studier innebär att varken terapeuten, patienten eller den person som utvärderar resultatet av behandling vet om det var laser eller bara en ”låtsas-laser” som patienten behandlades med. Den subjektiva delen av terapin elimineras på detta sätt. Det internationella laserförbundet har ett flertal studier om laserterapi. Gå gärna in på deras hemsida för att läsa mer: http://www.walt.nu”

På den här länken kan man se hur laserljuset penetrerar genom huden och går djupt in i vävnaden. https://www.youtube.com/watch?v=8XjkFFaYAK0

Ordinarie pris
Medicinsk laser 15 min 360:-, 30 min 550:-

 

This entry was posted on 2 april, 2018. Bookmark the permalink.