mBIT Coaching

Har du någonsin funderat över följande:
– Hälsofrågor, som specifikt har att göra med ditt hjärta eller tarmregionen och/ eller
skador samt fysiska symtom som du drabbats av?
– Konflikter mellan dina tankar, känslor och handlingar?
– Att du känner en utmaning i att fatta beslut eller inte kan motivera dig själv att agera?
– Att du upplever dig osäker, känner frustration, ilska och/ eller ångest?
– Att du gör oönskade beteenden, vanor och vet inte varför och har svårt att stoppa dem?
Detta kan vara symptom och reaktioner på stress.
Nu finns vetenskaplig kunskap med djupa insikter från esoteriska och andliga traditioner som informerar oss om tre kraftfulla intelligenser,och/ eller ”hjärnor d.v.s,
hjärnan,- hjärtat,- magen.

DU HAR ALLA SVAREN INOM DIG SJÄLV!

”Nå insikter som du inte visste fanns och fatta bättre beslut”.

MBraining…
mBIT_Evolve680

MBraining baseras på en syntes av den senaste forskningen inom neurologi och kognitionsvetenskap.
Detta är ett nytt fält.
Vi jobbar med det som hindrar dig genom att sätta ord på nuet och ord på hur en önskad framtid och/ eller mål kan se ut. Vi använder oss av den djupt interaktiva mBIT tekniken. Du lär dig att förstå hur dina ”intelligenser” eller ”hjärnor”  (hjärnan,- hjärtat,- magen) fungerar tillsammans för att stödja och förbättra livet mer framgångsrikt. Du använder dig av din egen andning och lär dig att balansera andningen. En balanserad andning hjälper dig att stabilisera puls och blodtryck och fokusera inåt. Därefter kan du föra ett resonemang med var och en av dina tre ”intelligenser”.  Allt detta syftar till att nå balans dem emellan och därigenom kan du komma till insikter med det du inte visste och kunna fatta bättre beslut åt dig själv.

”Lär dig det nu och komma in på bottenvåningen . ”

http://www.mbraining.com/

Du kan använda Actiway när det gäller våra friskvårds- och stressregleringstjänster!

AKTIVE WAY

This entry was posted on 29 maj, 2017. Bookmark the permalink.